EurotracDanmark

Leasing

Om leasing

Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode. Leasingperioden for udstyr er typisk 2 til 7 år, afhængig af hvad du som kunde ønsker, så længe det står i forhold til forventet økonomisk levetid. Du finder vores Leasing beregner inde på hver enkelt maskiner og i bunden af denne side. 

Nedenfor finder du en oversigt over en leasingaftale trin-for-trin.

Forespørgsel

Du kontakter os direkte eller beder din leverandør kontakte os med en forespørgsel om leasing.

Forespørgsel

Kreditvurdering og tilbud

Vi kreditvurderer virksomheden. Når en finansieringsforespørgsel er accepteret, udarbejder vi en leasingaftale. Den/de person/er i dit firma, som har tegningsret i henhold til virksomhedens tegningsregler, skal underskrive leasingaftalen manuelt eller med NemID.

Kreditvurdering og tilbud

Levering

Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.

Levering

Udbetaling

Når udstyret, der skal leases, er leveret, skal kunden kontrollere at alt er i den aftalte stand og underskrive godkendelsen om levering. Vi betaler derefter leverandøren.

Udbetaling

Leasingaftale starter

Når alle formaliteter er i orden, etablerer vi den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer og øvrige betingelser.

Leasingaftale starter

Fordele ved leasing

En leasing aftale byder på en lang række fordele og er et rigtig godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital.

  • Op til 100 % finansiering.
  • Frigørelse af driftskapital, som kan benyttes til andre formål.
  • Binder ikke virksomhedens øvrige pantsikkerhed, eftersom vi ejer udstyret.
  • Enkel budgettering og regnskabsføring, eftersom leasingydelsen udgiftsføres i sin helhed.
  • Bedre likviditet. Leasingydelserne fordeles over den tid, udstyret benyttes og genererer indtjening.
  • Finansiel spredning.
  • Nedskrivning af udstyret i takt med udstyrets værdiforringelse.
  • Muliggør regelmæssig udskiftning af forældet udstyr til moderne og effektivt udstyr.
  • Bedre forholdstal i balancen, efter leasingudstyret normalt ikke aktiveres i regnskabet.
  • Fuld brugsret til udstyret. Det er brugsretten og ikke ejendomsretten, som danner grundlag for indtægter og overskud.

Leasing-beregner

Angiv pris ekskl. moms
Angiv udbetaling (minimum )
Angiv restværdi (minimum )
DKK0*
Leasingydelse ekskl. moms

2

3

4

5

6

7

Vælg løbetid
Udfyld venligst alle felter